Nefret Suçları Yasası İstiyorum

Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu’nun nefret suçları konusunda yaptığı çağrıyı destekleyen kurum ve kişiler (The organizations and individuals supporting our campaign):

Kurumlar / Organizations:

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Amargi Kadın Akademisi, Beyaz Güvercinler Girişimi, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Demokrasi İçin Çerkes Girişimi, Demokrasi ve Özgürlük Hareketi, Dersim Ermenileri İnanç ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Dersimnews.com, Dikmen Deresi Kentsel Dönüşüm Mağdurları Dayanışma Derneği, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Edirne Roman Kültürünü Araştırma Derneği, Eğitim Sen İstanbul 4 No.lu Şube, Ekolojik Anayasa Girişimi, Engelliler.Biz,Genç Siviller, Gençlik Gündemi Derneği, Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD),Helsinki Yurttaşlar Derneği, Hrant Dink Vakfı, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı,İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği, İstanbul Protestan Kiliseler Vakfı, İşkence ve Şiddet Mağdurları için Sosyal Hizmet Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi (SOHRAM-DER), Kadın Yazarlar Derneği, Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Kafkasya Forumu,Kaos GL Derneği, Kurtuluş Kiliseleri Derneği, Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği, LGBTT Aileleri İstanbul Grubu (LİSTAG), Midyat Süryani Kültür Derneği,Mültecilerle Dayanışma Derneği, Özürlüler Vakfı, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Pozitif Yaşam Derneği, Protestan Kiliseler Derneği, Roman Gençlik Derneği,Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi, Savunma Avukatları Derneği, Siyah Pembe Üçgen LGBTT Derneği, Sosyal Değişim Derneği, Sosyal Demokrasi Vakfı, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Süryaniler.com,Toplum Gönüllüleri Vakfı, Toplumsal Bellek Platformu, Toplumsal İnisiyatifi Oluşturma Derneği, Toplumsal Olayları Araştırma ve Yüzleşme Derneği, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası İstanbul 1, 2, 3, 4 ve 5 No’lu Şubeler (TÜMBEL-SEN),Türkiye Psikiyatri Derneği, Türkiye Sakatlar DerneğiUçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi.

Bireyler / Individuals:

Abdullah Demirbaş (Sur Belediye Başkanı), Abidin Parıltı  (Yazar), Ali Cemal Karabudak (Gazeteci), Doç. Dr. Ahmet Ersoy, Alaz Erdost, Alev Özgüner, Alper Turgut (Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri), Altan Sungur (Milletvekili Danışmanı), Arat Dink, Asuman Aytekin İnceoğlu (Öğretim Üyesi), Attila Tuygan (Yayıncı), Avi Haligua (Radyocu), Prof. Dr. Ayda Arel, Aydın Engin (Gazeteci), Ayhan Bilgen (İnsan Hakları Savunucusu), Aykan Erdemir (CHP Bursa Milletvekili), Ayşe Hür (Gazeteci), Ayşegül Devecioğlu (Yazar), Doç. Dr. Ayşen Candaş (Siyaset Bilimci), Prof. Dr. Baskın Oran, Belma Akçura (Gazeteci), Bengi Öz, Berrak Yüce (Y. Mimar), Berrin Yüce (Kimya Mühendisi), Prof. Dr. Betül Tanbay, Bülent Küçükarslan (Engelliler.Biz Platformu), Bülent Usta (Yazar), Cahit Korkmaz (Alevi Kültür Dernekleri), Canan Kaftancıoğlu, Cem Sorguç (Mimar), Dr. Cengiz Aktar, Cengiz Alğan (DurDe), Ceren Gür (Öğrenci), Dr. Ceren Sözeri, Cihan Şenoğuz (Yayıncı), Cüneyt Cebenoyan, Çağatay Anadol (Yayıncı), Çapar Duran (Hukuk Danışmanı), Deniz Özdemir, Dicle Anter, Diren Deniz Canönde, Doğan Tarkan (DSİP Genel Başkanı), Durak Arslan (Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı), Elif Bereketli (Genel Yayın Yönetmeni), Ercan Kanar (Avukat), Eren Aysan, Erge Özcan (İletişimci), Erkin Erdoğdu (Sosyal Değişim Derneği), Erol Dora (BDP Mardin Milletvekili), Erol Katırcıoğlu (Yazar), Erol Kızılelma (Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı), Yard. Doç. Dr. Erol Köroğlu, Ersin Almaz (Öğrenci), Ersin Salman, Ertuğrul Kürkçü (BDP Mersin Milletvekili), Yard. Doç. Dr. Esra Mungan, Dr. Faruk Alpkaya, Fatih Bilal (Klinik Psikolog), Fatma Ufuk Gürler (Savunma Avukatları Derneği YK Üyesi), Doç. Dr. Ferda Keskin, Doç. Dr. Ferhat Kentel, Ferhat Uludure (Yazar), Fethiye Çetin (Hukukçu), Fırat Söyle (Avukat), Filiz Ali, Filiz Avcı  (Veritabanı Yöneticisi), Garo Paylan (Okul Yöneticisi), Gaye Boralıoğlu (Yazar), Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Gökçe Gökçınar (Öğretmen), Gül Erdost, Gülten Kaya (Müzik Yapımcısı), Gültan Kışanak (BDP Eş Genel Başkanı ve Siirt Milletvekili), Günal Kurşun (Hukukçu), Güneş Daşlı (Milletvekili Danışmanı), Hakan Bıçakçı (Yazar), Hakan Günday (Yazar), Haluk Ünal (Senarist-Yönetmen), Hande Coşkan (Milletvekili Danışmanı), Hande Demircioğlu (Birgün Gazetesi), Hasan Bektaş (Savunma Avukatları Derneği YK Üyesi), Hayal Özenç (Savunma Avukatları Derneği YK Üyesi), Hayel Özenç (Avukat), Hayko Bağdat (Yazar), Hilal Küey (Hukukçu), Hülya Çapar Duran (Hukuk Danışmanı), Hüseyin Karabey (Yönetmen), Hüseyin Ocak, Işıl Özgüner, Işın Eliçin (Gazeteci), Dr. İrvin Cemil Schick, İbrahim Betil (Danışman), İlkay Akkaya (Müzisyen), İrfan Sancı (Yayıncı), Jale Mildanoğlu (Küyerel), Kemal Çelik (Öğrenci), Kemal Ördek (İnsan Hakları Savunucusu), Doç. Dr. Kerem Rızvanoğlu, Yard. Doç. Dr. Koray Durak, Küçük İskender (Şair), Lale Mansur (Oyuncu), Levent Korkut (Öğretim Üyesi), Levent Şensever (Sosyal Değişim Derneği), Mahir Günşıray (Oyuncu), Mahmut Boynudelik (Yönetici), Maside Ocak, Doç Dr. Maya Arakon, Mebuse Tekay (Hukukçu), Medeni Kırıcı (BDP Parti Meclisi Üyesi), Mehmet Altıoklar (Yapımcı), Mehmet Günsel (Avukat), Melda Onur (CHP Parti Meclisi üyesi ve İstanbul Milletvekili), Meryem Göktepe, Mesut Saganda, Metin Algan (Sosyal Değişim Derneği), Mihail Vasiliadis (Gazeteci), Muharrem Erdem (Milletvekili Danışmanı), Muhittin Köylüoğlu (Savunma Avukatları Derneği YK Başkanı), Murad Çobanoğlu (Yönetmen), Murat Çekiç (Yönetici), Murat Gülsoy (Yazar), Yard. Doç. Dr. Murat Kalyoncu, Murat Köylü (Sivil Toplum Çalışanı), Murathan Mungan (Şair-Yazar), Yrd. Doç. Murat Paker, Mustafa Sütlaş (Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları Aktivisti), Nayat Karaköse, Nedim Hazar (Yönetmen), Nejat Ünlü (Genel Koordinatör), Nezahat Yıldırım (Toplumsal İnisiyatifi Oluşturma Derneği), Nil Mutluer (Akademisyen-Aktivist), Nugihan Deniz, Nur Demir (Öğrenci), Nurcan Kaya, Nükhet İpekçi, Onur Öncü (Gazeteci), Oral Çalışlar (Gazeteci-Yazar), Orhan Kemal Cengiz (Hukukçu-Yazar), Orhan Miroğlu (Yazar), Oya Baydar (Yazar), Özcan Taş, Özcan Yurdalan (Fotoğraf Sanatçısı-Yazar), Özge Mumcu, Özlem Çolak, Rana Şenol (Medya Mensubu), Roni Margulies (Şair-yazar), Sait Çetinoğlu (Yazar), Sebahat Tuncel (BDP İstanbul Milletvekili), Seçil Türkkan (Radyo Programcısı), Selçuk Uygur (Öğrenci), Selin Karakartal (Sivil Toplum Çalışanı), Sema Kaygusuz (Yazar), Semih Poroy (Karikatürist), Seray Şahiner (Yazar), Serra Yılmaz (Oyuncu), Sezai Temelli (Öğretim Üyesi), Sezen Öz, Sıddık Öner (Savunma Avukatları Derneği YK Üyesi), Sırrı Süreyya Önder (BDP İstanbul Milletvekili), Sibel Oral (Yazar, Gazeteci), Sinan İnel (Savunma Avukatları Derneği YK Üyesi), Soner Tufan (Protestan Kiliseler Derneği), Prof. Dr. Şahika Yüksel, Şanar Yurdatapan (İnsan Hakları Savunucusu), Şenol Karakaş (DSİP Eşsözcüsü), Şule Recepoğlu (Savunma Avukatları Derneği YK Üyesi), Taner Kılıç (Hukukçu), Tarık Beyhan, Tarık Günersel (PEN Uluslararası YK Üyesi ve Türkiye Merkezi Başkanı), Tatyos Bebek (Diş Hekimi), Timur Topuz (İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Başkanı), Dr. Tolga İslam, Turgay Fişekçi (Şair-Yayıncı), Doç. Dr. Türkan Yalçın Sancar, Türküler Erdost, Ufuk Uras (23. Dönem Milletvekili), Uygar Özesmi (Çevre ve Doğabilimci), Ümit Alan (Birgün Yazarı), Ümit Erdem (Avukat), Ümit Kardaş (Hukukçu), Ümit Kıvanç (Yazar), Ümit Şahin (Yeşiller Partisi Eşsözcüsü), Ümit Ünal (Yönetmen), Vedat Ağtaş (Dernek Başkanı), Vivet Kanetti Uluç (Yazar), Yasemin Göksu (Müzisyen), Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu (Öğretim Üyesi), Yavuz Ekinci (Yazar), Yekta Kopan (Yazar), Yıldıray Oğur (Gazeteci), Yusuf Çetin (Sanatçı), Yüksel Selek (Yeşiller Partisi Eşsözcüsü), Zakarya Mildanoğlu (Mimar), Zerrin İren Boynudelik (Öğretim Üyesi), Zeynep Altıok, Zeynep Atamer (Sosyolog), Zeynep Atikkan, Yard. Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu, Zeynep Karagözoğlu (Yayın Koordinatörü), Zeynep Tanbay (Dansçı-Koreograf), Yard. Doç. Dr. Zeynep Uysal, Zuhal Olcay.

» İmza vermek için lütfen tıkla…

» Please click to sign the petition…

» İmza listesini görmek için tıkla / Please clik to see the list of signatories…

KAMPANYA HAKKINDA:

Untitled Document

Çağrımızı imzalayarak kampanyaya destek verdiğiniz için teşekkürler. Kampanya faaliyetleri ve daha fazla bilgi için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
Destek ve katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu

Tel: +90-212-292 34 39
Faks: +90-212-292 45 50
E-posta: platform@nefretme.org
Web sitesi: www.nefretme.net
Facebook: facebook.com/NefretSucu
Twitter: twitter.com/NefretSucu

İSTATİSTİKLER:

Toplam ziyaretçi: 94293
Şu anda çevrimiçi: 1

Toplam İmzalar

  • Nefret Suçları Yasası / Hate Crime Legislation: 8719